2022-04

Hantering av hushållssopor.
Under April månad kommer föreningen att byta ut befintliga sopkärl som finns vid husgavlarna mot nedgrävda kärl av typ Molok.

Laddplatser
I samband med detta kommer det att grävas från tvättstugehusen till garagen detta för att förbereda för kommande el-bildsladdning.
Mer info om detta kommer:

Mer information om laddpunkterna som kommer installeras kan man läsa om här:

ChargeNode