2021-02-10

Projektet kulvertbyte är snart avklarat, Är det så att det någon form av avvikande värme eller vatten så måste ska detta felanmälas.
Detta gör man till Estate som i sin tur förmedlar detta vidare till Riksbyggen då det blir ett garantiärende.

2020-09-23

Manual för kontrollpanel ventilation (KLICKA HÄR)

2020-06-30

För att se det senaste utskicket. (KLICKA HÄR)

2020-06-15

Internet, TV samt Telefoni.

Vi har länge försökt bryta oss ur det gamla kostsamma avtalet vi var bundna till gällande Internet, TV och Telefoni som Riksbyggen en gång i tiden har tecknat.
Detta har medfört att vi har varit låsta till endast en leverantör i befitligt fibernät. (Telia)

Vi har i dagarna skrivit på ett avtal som ökar friheten att välja från fler aktiva leverantörer på marknaden för både internet och TV, samt att boende kan teckna egna personliga avtal gällande internethastighet och Tv-utbud.

Detta kommer leda till längre kostnader för enskillt boende.
Man kan även ha kvar Telia som leverantör om man så önskar.

Avtalet är skrivit med Zitius (www.zitius.se)

Här nedan kan man se vilka leverantörer man kan välja som leverantör.

Detta kommer med största sannolikhet komma igång efter sommaren. Med reservation med försening på grund av rådande tider med Covid-19.

Mer information kommer så fort vi får något nytt till oss.

2020-05-04

Föreningen är mitt i en upphandling av ny värmekulvert i området. Det är ett omfattade arbete och det har nästan tagi ett helt år att få fram ett avtal som vi känner att vi är nöjda med från föreningens siden. I samband med nya kolverten kommer det  innebär att det kommer grävas ner nya rör till föreningens värmesystem samt byta de värmerör i de kulvertar som finns i lägenheterna.
Detta är lösningen på de värmebortfall vi blir drabbade av till och från årligen, nu får vi ett system som är nytt och tillförlitligt. I samband med att detta börjar kommer det medföra en hel del grävning runt omkring i området och många personer kommer röra sig i området.
Mer information om kommer ske löpande under fliken Pågående/Kulvert byte (länk)

2020-04-29

Covid-19 (Corona)

Brf Övre Aspnäset efterföljer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten och Riksbyggen gällande Covid-19.

Riktlinjer från Folkhälsomyndigheten:
Riktlinjer från Riksbyggen: