2021-02-23
Viktig information om hur ditt FTX system fungerar.
Läs här:

2020-03-04

HaMi håller på med utbyte av föreningens ventilation.
Resultatet av bytet kommer innebära att innemiljön för föreningens boende kommer bli märkbart bättre.

När boende har frågat om det tycker att det blivit någon skillnad och om det är något som inte varit bra, har svaret helt uteslutande varit att.
– ”Luften har aldrig varit så bra som den är nu”

De har många huslängor kvar att utföra ventilationsbytet på. Men HaMi säger att det flyter på bra.

– Viktigt!!
Efter enskild boende har fått sin ventilation utbytt, är det med högsta vikt att man stänger vädringsfönstren och håller dem stängda!
Vädringsfönstren har inte  längre någon funktion då det nya ventilationssystemet sköter till och frånluft automatiskt.

I samband med att ventilationen byts ut så har föreningen beslutat att byta ut den gamla el centralen mot en ny mer uppdaterad version.

Vid frågor angående ovan se kontakt info:

HaMi
0708-95 06 85                                      
mattias.cederholm@hami.se

Elektrikern AB
0704-24 98 00
Marcus