Avgifter

Vid frågor kring avgifter eller avier, kontakta föreningens ekonomiförvaltare. Jessica Strömstedt (jessica.stromstedt@estatecon.se)

Årsavgift/månadsavgift (grundavgift)

Årsavgifterna ska täcka föreningens årliga kostnader bestående av drift- och kapitalkostnader samt avsättningar. De bestäms av styrelsen, som då också har att ta hänsyn till den bedömda långsiktiga kostnadsutvecklingen för föreningen. Årsavgifterna fördelas i enlighet med andelstalen för lägenheterna, uppdelat på månadsvisa avier. Avierna skickas ut månadsvis.

Förbrukning, el och vatten

Samtliga bostadsrättshavare och lokaler betalar för egen förbrukning av el. Varje lägenhet och lokal är utrustad med individuella mätare som automatiskt läses av regelbundet. Debiteringen sker med månadsvis.

TV, telefoni och bredband

I avgiften till förening ingår ett basutbud av TV kanaler, Föreningen har avtal med Zitius. Via Zitius kan man teckna internet abonnemang där finns även möjlighet att abonnera på ett större kanalutbud. Kontakta Zitius för mer information.
www.zitius.se

Överlåtelse- respektive pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift är en administrationsavgift som föreningen tar ut för extra kostnader och administrativt arbete vid överlåtelse av en bostadsrätt.
Pantsättningsavgift är en administrationsavgift som föreningen tar ut för administrativt merarbete i samband med att en pantsättning av en bostadsrättslägenhet meddelas till föreningen, vilket exempelvis kan ske om bostadsrättshavare tecknar nya lån eller flyttar lån mellan banker.
vid frågor kontakta föreningens ekonomiförvaltare. Jessica Strömstedt (jessica.stromstedt@estatecon.se)