2021-09-01

Cronfors Bygg har kommit till området och har börjat se över entréer.
Det kommer även utföra ett fönsterbyte på den lokal som för närvarande hyrs av Linköpings kommun med start 2021-09-20

2021-08-01

HaMi håller på och tvättar och målar tak.