HaMi
Viktig information om hur ditt FTX system fungerar.
Läs här:

HaMi håller på med utbyte av alla vindskivor och vindskiveplåtar.
Detta kommer ske löpande under vintern.