Återkoppling

hittar du här på hemsidan och på anslagstavlorna i Tvättstugorna

Återkoppling MARS + APRIL -24    BRF – Återkoppling Nr 4

Återkoppling Nr 3 Brf – Återkoppling Nr 3, 2024

Återkoppling FEB -24      Brf – UTSKICK FEB 2024 (1)

Återkoppling JAN-24        Brf – UTSKICK Jan 2024 (2)

Din ventilation

Här kan du läsa mer : Manual för kontrollpanel ventilation. 

Kulvertrenoveringen

Diskussioner pågår i skrivande stund. Styrelsemedlemmar gör vad de kan för att få rättvisa.


Utemiljö

Styrelsen ser under våren över såväl Underhållsplanens tidigare planerade åtgärder  som befintlig utemiljö. 

Sidan uppdaterades 24-04-04