Behöver du göra en Bygglovsanmälan ?

Mejla     brfovreaspnaset@gmail.com

https://www.bostadsratterna.se/kurser/lyckad-lagenhetsrenovering

____________________________________________________________________________________________


Bra länkar att läsa för er som bor i bostadsrätt

https://www.bostadsratterna.se/kurser/att-bo-i-bostadsratt

Styrelsens funktioner.

Ändring i och utanför lägenhet.

Tillträde till lägenhet

Stadgar_brf_ovre_aspnaset

I dessa framgår det hur du gör för att skriva motion till styrelsen (senast 30/7) till föreningsstämman.  

Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler.

Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling.


Källa: https://bolagsverket.se/forening/bostadsrattsforening/startabostadsrattsforening/stadgarforbostadsrattsforening.1447.html

____________________________________________________________________________________________

Styrelse 2024

Fotograf: Bertil Stadig

Christian Rudqvist – Ordförande

Michael Jonsson – Vice ordförande

Helena Wolffelt – Kassör

Cecilia Alsterberg – Sekreterare

Anders Gustafsson – Ledamot

Lennart Samuelsson – Ledamot

Margareta Johansson – Ledamot

Mats- Olof Erikson – Suppleant

Heléne Bergengren – Suppleant 

Valberedning 2024 Lisa Wilén och Ragnhild Witte

Sidan uppdaterades 24-06-04