HYRA Kvarterslokalen  

Aktiviteter för barn: 100kr            Aktiviteter för vuxna: 400kr  

Kontakta  info@aspnaset.nu

 

Avgifter

Vid frågor kring avgifter eller avier, kontakta föreningens ekonomiförvaltare. Jessica Strömstedt (jessica.stromstedt@estatecon.se)

Årsavgift/månadsavgift (grundavgift)

Årsavgifter ska täcka föreningens årliga kostnader. Årsavgifter bestäms av styrelsen utifrån föreningens kapital, avsättningar och driftskostnader.

Styrelsen måste ta hänsyn till föreningens bedömda långsiktiga kostnadsutveckling. Årsavgifterna fördelas enligt andelstal för lägenheterna, uppdelat på 12 månader. Avierna skickas ut månadsvis.

Förbrukning, el och vatten

Samtliga bostadsrättshavare och lokaler betalar för egen förbrukning av el. Varje lägenhet och lokal är utrustad med individuella mätare som automatiskt läses av regelbundet. Debiteringen sker med månadsvis.

Sidan uppdaterades 24-06-04

TV, telefoni och bredband

I avgiften till förening ingår ett basutbud av TV kanaler, Föreningen har avtal med Zitius.

Via Zitius kan man teckna internet abonnemang där finns även möjlighet att abonnera på ett större kanalutbud.

Kontakta Zitius för mer information: https://zitius.com/

Överlåtelse- respektive pantsättningsavgift

Överlåtelseavgift är en administrationsavgift som föreningen tar ut för extra kostnader och administrativt arbete vid överlåtelse av en bostadsrätt.

Pantsättningsavgift är en administrationsavgift som föreningen tar ut för administrativt merarbete i samband med att en pantsättning av en bostadsrättslägenhet meddelas till föreningen, vilket exempelvis kan ske om bostadsrättshavare tecknar nya lån eller flyttar lån mellan banker.

Vid frågor kontakta föreningens ekonomiförvaltare Jessica Strömstedt (jessica.stromstedt@estatecon.se)

Sidan uppdaterades 24-06-04