FAQ:

F1: Jag har en förmodad vattenskada. Hur gör jag nu? 

S: Om du har en förmodad vattenskada, ska DU göra en felanmälan till Estate. SPARA det ärendenummer du får från Estate.


F2: Jag är hyresgäst i föreningen, mitt kylskåp tror jag håller på att gå sönder, vad gör jag då?
S: Som hyresgäst i Brf Övre Aspnäset ska DU göra en felanmälan till Estate. SPARA det ärendenummer du får från Estate.


F3: Min spis har gått sönder, jag äger mitt boende vad gör jag nu?
S: Som bostadsrättsinnehavare är det DITT ansvar att ha en funktionsduglig spis, Går den sönder investerar du själv en ny spis.


F4: Vi vill installera en Aircondition/Luftkonditionering är detta tilllåtet i föreningen?
S: Ja det är tillåtet att installera en Aircondition/Luftkonditionering dock finns det vissa krav från föreningen. Skicka in en ombyggnations blankett. Du hittar den under fliken ”Blanketter/Stadgar. Du fyller i efter bästa förmåga och beskriver var du vill installera det utanpåliggande aggregatet. Lämnas helst digitalt (info@aspnaset.nu). Vi återkommer skyndsamt om utfall.


 F5: Vi vill renovera köket i vår lägenhet, är det något som vi behöver tänka på?
S: Alla ”större” renoveringar kräver att man skickar in en ombyggnations blankett. (Finns under fliken ”Blanketter/Stadgar”. Den fyller du i efter bästa förmåga. Du beskriver vad du har för avsikt att göra för renovering/ombyggnation. Lämnas helst digitalt (info@aspnaset.nu). Vi återkommer skyndsamt om utfall.


 F7: Vi skulle vilja göra ändring på förrådet som finns på vår baksida, vad gäller då?
S: Brf övre Aspnäset ansvara inte för de kallförråd som finns på våra baksidor av våra bostadsrätter. Vill du riva och bygga nytt, renovera eller måla det i vit kulör ska du lämna en bygganmälan till föreningen. Du beskriver vad du har för avsikt att göra. Lämna helst digitalt (info@aspnaset.nu). Vi återkommer skyndsamt om utfall.


F8: Var kan jag få tag på vilka färgkoder vi har i området?
S: Här är områdets färgkoder. (Klicka här)


F9: Vi har fler än en bil i hushållet och behöver en parkeringsplats utöver det garage vi har, hur gör man då?.
S: Brf övre Aspnäset har separt kö till föreningens parkeringsplatser, Vill du ställa sig i kö till en parkeringsplats i föreningen ska du kontakta Estate. De har hand om föreningens köhantering. Det är endast tillåtet att ha en parkeringsplats utöver den garageplats som ingår i avgiften till föreningen.


 F10: Jag skulle behöva komma i kontakt med styrelsen i Brf övre Aspnäset. Hur gör jag då?
S: Enklast är att du fyller i kontakt formuläret. Du hittar det under fliken ” Kontakt” här på hemsidan: info@aspnaset.nu

Sidan uppdaterades 24-06-04