Sommarfliken 1/7 – 31/7:

1a sommarbilden från Cecilia som rensade hörnbusken och fick en bild av barnens ga soldatlek! 

Aktuell information:

26/6:

TACK för att vi har haft ert förtroende denna vår, att driva föreningen på bästa vis. TACK till de som lämnar oss för allt de lärt oss nya styrelsemedlemmar.

Nu MÅSTE BRF Övre Aspnäset fylla på med nya engagerade medlemmar som vill: ge av sin tid efter en arbetsdag för att arbeta för alla boendes bästa utifrån föreningens ekonomi. 

Ansvaret handlar om allt från att ansvara för skötsel och uthyrning av föreningslokalen, till hålla nere kostnader för snöröjning i relation till säkerhet och hålla efter sopkärlens och soprummens innehåll. Det handlar om att underhålla huskroppar från 1972, i relation till höga kostander för månatliga vattenprover och att ansvara för att boendes felanmälningar kan åtgärdas på rimligt vis.
  

Ansvaret handlar om att trygghetsvandr både dagtid och kvällstid, hissa och hala flaggan. Kontrollera köplats till parkeringsplatserna, arbeta för att efterfölja lagar och regler (som kontinuerligt ändras) för att hushålla med föreningens ekonomi. Ha kontinuerlig kommunikation med aktuell förvaltare – så att de följer överenskommelser i avtal vi betalar stora summor för.  Allt det och ännu mer finns att arbeta med för allas trivsel.

18/6: Platsen där Riksbyggens tidigare byggbodar stod, kommer att göras iordning först när tvisten med Riksbyggen är klar och kulvertprojektet är avslutat. Detta för att undvika att föreningen får dubbla kostnad.

Det innebär även att vi får stå ut med åkervinda som slingrar sig på omöjliga ställen tillsvidare.

_______________________________________________________________________________________

Återkoppling

hittar du här på hemsidan och på anslagstavlorna i Tvättstugorna

Återkoppling MAJ Återkoppling nr 6 (1)

Återkoppling MARS + APRIL – 24 BRF – Återkoppling Nr 4

Återkoppling Nr 3 Brf – Återkoppling Nr 3, 2024

Återkoppling FEB -24      Brf – UTSKICK FEB 2024 (1)

Återkoppling JAN-24      Brf – UTSKICK Jan 2024 (2)

Din ventilation

Här kan du läsa mer : Manual för kontrollpanel ventilation. Det är aktuell förvaltare du gör

Felanmälan till. Det var endast i början som vi kunde ta direkt kontakt med Hami om ventialtionen.

Kulvertrenoveringen

Styrelsen har nu täta samtal om såväl utlägg som prov-projekt i området.

Vi jobbar för en hållbar lösning såväl ekonomiskt som konkret för alla i området.


Utemiljö

Styrelsen agerar  för att se över  befintlig utemiljö såväl som tidigare planerade åtgärder 

Sidan uppdaterades 24-07-07