F1: Jag har en trolig vattenskada i min lägenhet, vad gör jag nu?
S: Om du har en förmodad vattenskada, kontakta felanmälan hos Estate och upprätta en felanmälan (spara ärendenumret som du får).

F2: Jag är hyresgäst i föreningen, mitt kylskåp tror jag håller på att gå sönder, vad gör jag då?
S: Som hyresgäst i Brf Övre Aspnäset, så är det en felanmälan till Estate som måste göras. (spara ärendenumret som du får)

F3: Min spis har gått sönder, jag äger mitt boende vad gör jag nu?
S: Som bostadsrättsinnehavare är det upp till dig/er att ha en funktionsduglig spis, går den sönder är det upp till bostadsrättsinnehavaren att investera i en ny.

F4: Vi vill installera en Aircondition/Luftkonditionering är detta tilllåtet i föreningen?
S: Ja det är tillåtet att installera en Aircondition/Luftkonditionering dock finns det vissa krav från föreningen. Skicka in en ombyggnations blankett (Hittar man under fliken ”Föreningen/Blanketter) Den fyller man i efter bästa förmåga och beskriver vart man vill installera det utanpåliggande aggregatet. Dokumentet skickas helst digitalt till föreningsmailen (brfovreaspnaset@gmail.com) Vi återkommer skyndsamt med ett utfall.

F5: Vi vill renovera köket i vår lägenhet, är det något som vi behöver tänka på?
S: Alla ”större” renoveringar kräver att man skickar in en ombyggnations blankett (Hittar man under fliken ”Förening/Blanketter”). Den fyller man i efter bästa förmåga och beskriver vad man har för avsikt att göra för renovering/ombyggnation. Lämnas in till Styrelsen (helst digitalt via brfovreaspnaset@gmail.com)

F7: Vi skulle vilja göra ändring på förrådet som finns på vår baksida, vad gäller då?
S: Brf övre Aspnäset ansvara inte för de kallförråd som finns på våra baksidor av våra bostadsrätter. Vill man riva och bygg nytt, renover eller måla det i vitt kulör är det en bygganmälan som måste lämnas in till föreningen.

F8: Var kan jag få tag på vilka färgkoder vi har i området?
S: Här är områdets färgkoder. (Klicka här)

F9: Vi har fler än en bil i hushållet och skulle behöva en parkeringsplats utöver det garage vi har, hur gör man då?.
S: Brf övre Aspnäset har separt kö till föreningens parkeringsplatser, Vill man ställa sig i kö till en parkeringsplats i föreningen så kontaktar man Estate. Estate har hand om vår köhanteringen. Det är endast tillåtet att ha en parkeringsplats utöver den garageplats som ingår i avgiften till föreingen.

F10: Jag skulle behöva komma i kontakt med styrelsen i Brf övre Aspnäset. Hur gör jag då?
S: Enklast är att man fyller i det kontakt formuläret som finns under fliken ”Styrelsen” på föreningens hemsidan. (www.aspnaset.nu/styrelsen)